Følg

Fullmakt, notarbekreftelse og apostille


Skal du kjøpe eller selge eiendom fra Norge må både fullmakter og pass notarstemples, og deretter Apostille-stemples. Når du benytter Norsk Boligformidling får du tilsendt fullmakt med instruks.

 

Hvor finner jeg notarius publicus i Norge? 
Notarius publicus er i Norge betegnelsen på en offentlig tjenesteperson som utfører såkalte notarialbekreftelser. Notarialbekreftelse innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse på at det er ekte/gyldig. 

Notarius Publicus i Oslo finner du hos Byfogden (Tinghuset, 5. etasje). I resten av landet er det tingrettene som utfører notarialbekreftelser.

 

Hvor får jeg apostille-stempel i Norge?
For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det legaliseres, og du kan gå til Fylkesmannen og få et apostille-stempel på dokumentet.

Før man kan få et apostille-stempel på dokumentet, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert og stemplet av notarius publicus.

Apostille-stempelet bekrefter at signaturen til notarius publicus.

 

Dokumenter som skal brukes i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen, må legaliseres av UD. Se informasjon på UDs nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/Legalisering.html?id=107782

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer