Følg

Reklamasjon og klager

Uenighet mellom kjøper og selger
Hvis det er tvil om mangelen faller inn under selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt må det foretas en konkret vurdering. Ofte vil det at selger normalt har mer kunnskap om eiendommen enn kjøper falle i kjøpers favør.

Ved uenighet om skadens omfang kan løsningen være å innhente en uhildet fagmann via megler. Sikre alltid bevis for reklamsjoner, gjerne i form av bilder og aldri start med utbedring av feil og mangler før saken er ferdig behandlet.

Klage på overtakelse
Eiendomsmegleren behøver ikke å være til stede når kjøperen overtar boligen, selv om dette er å anbefale. Boligen er overtatt når nøklene er levert og kjøperen har gjort befaringen for å sjekke at alt er som avtalt før overskjøtingen. Dersom kjøper (eller dens representant) utelater å kontollere eiendommen anses overtakelsen som akseptert.

Forsinket overtakelse
Dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til planlagt tid og forsinkeslsen ikke kan klandres noen av partene (i påvente av offenlige dokumenter, sykdom, dødsfall eller andre uforutsette årsaker) skal handelen gjennomføres så raskt som mulig innen minnelig tid. Dersom selger med overlegg forsinker overtakelsen kan kjøper kreve kompensasjon mot dokumenterte merkostnader.

Slik går du frem ved feil og mangler
Er du missfornøyd med eiendomshandelen Send reklamasjon til selger via meglerforetaket straks du oppdager noe. Spør en advokat om råd ved avslag fra meglerkontoret.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer