Følg

Innbetalinger

Reservasjonsbeløp
Ved underskrift av reservasjonsavtale innbetales et forskudd på 10-20 % (avhenger av overtakelsesdato og betingelser) innen avtalt frist til norsk advokats klientkonto. Dette som sikkerhet for handelen mot at boligen taes av markedet og reserveres kjøper.


Restbeløp
Kjøper mottar spesifisert oversikt fra oppgjørskontoret. Restbeløpet pluss skatter og omkostninger må overføres til norsk advokats klientkonto i god tid før planlagt overtakelsesdato (7-10 dager). Beløpet står på klientkonto frem til eiendommen overskjøtes i kjøpers navn.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer