Følg

Oppgjørskontoret

Oppgjørsansvarligs funksjon
Samarbeidende regnskapskontor og/eller advokat er juridisk representant for kjøperen ved fullmakt til å gjennomføre handelen, søke NIE-nummer, åpne bankkonto, innhenting av offisiell eiendomsinformasjon og heftelser, utregning av kjøpers skatter signering av kjøpsavtale, oversende spesifisert oppgjørsoppstilling, endre/opprette abonnenmenter på strøm, vann, eiendomsskatt, kommunale avgifter, felleskostander på autorekk fra kjøpers bankkonto. Signere alle nødvendige dokumenter og kontrakter i kjøpers navn. 

  1. Juridisk representant
  2. Spansk bankkonto
  3. Innhente eiendomsinformasjon
  4. Eierskifte, abonnementer
  5. Avregne skatter og omkostninger
  6. Avdekke heftelser
  7. Signere kjøpskontrakt

Du får all nødvending hjelp til arveplanlegging, testamente og innlevering av spansk selvangivelse  (pålagt.

For mer informasjon se www.norskadvokathjelp.no

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer